Rotary Uncle Roy

2,800,000

• Uncle Roy rotary
• Công nghệ sản xuất khung : CNC
• Vật liệu : Thép
• Stroke 3.5 , motor Japan 9000S
• Ổn định : 6-9Volt
• Sức mạnh vô song , tải kim đạn lẫn kim thường , vào màu nhanh !

.
.
.
.