Rotary NEU

3,000,000

Rotary NEU là sản phẩm ra đời để kỷ niệm 5 năm thành lập thương hiệu LeNam tattoo supply
Máy mua sẽ tặng kèm theo 1 chiếc coil Trống đồng và kèm dây RCA

.
.
.
.