Showing 1–12 of 14 results

250,000400,000

Ngòi xăm

Ngòi Nét

60,000

Ngòi xăm

Ngòi bóng

60,000

Kim đạn

Kim đạn FKS

200,000350,000

Kim đạn

Kim Đạn Dirk

250,000420,000
180,000250,000
180,000250,000

Kim cắt cao cấp

Kim cắt cao cấp

180,000230,000
320,000380,000
290,000380,000
300,000350,000