Rotary Lê Nam

3,200,000

• Công nghệ sản xuất khung : CNC
• Vật liệu : Thép
• Stroke 3.5
• Ổn định : 6-9Volt
• Sức mạnh vô song , tải kim đạn lẫn kim thường , vào màu nhanh !

Danh mục: