Rotary GP

5,000,000

• Rotary GP
• Công nghệ sản xuất khung : CNC
• Vật liệu : Thép
• Stroke 3.5
• Ổn định : 6-9Volt
• Sức mạnh vô song , tải kim đạn lẫn kim thường , vào màu nhanh !

.
.
.
.