Rotary Lego

2,200,000

• Chiếc máy thực sự có thể dùng đa chức năng : đi nét lớn , nét nhỏ , vào màu , đánh bóng và grey wash ..
• Bí mật nằm bên trong vỏ máy !
• Motor nâng cấp : 12000rpm 4w mạnh mẽ hơn , đa dụng hơn !
• Tặng dây Supper RCA

.
.
.
.