Tay cầm kim cắt

500,000

• Tay cầm kim cắt dễ dàng sử dụng trên nhiều dòng máy xăm
• Độ bền cao dùng kim thường thay thế như kim đạn

.
.
.
.