Giấy Than Mỹ 1 Lớp

15,000

  • Than 1 lớp gồm 2 lớp tấm chính và phủ carbon
  • Loại than được nhiều art trên thế giới sử dụng nhất
  • Có thể tái sử dụng nhiều lần