Bọc Dây Móc Aim Dài

150,000

  • Cuộn bọc dây máy xăm giúp khi xăm mực sẽ không bám trực tiếp vào dây móc, giúp cho đồ dùng luôn được sạch sẽ
  • Mỗi hộp chứa 115 chiếc